Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu

5980

Tác giả: Tảo Tảo Ma
Editor: Sara Jung Cassie
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản dịch : Hoàn 57 chương
Số chương: 57 chương +… 0 Phiên ngoại :v
Nguồn/QT: Wattpad

Văn án

Đây là cố sự về một nam hài Địa cầu xuyên vào tinh cầu bên ngoài trở thành Omega, rồi bị cường đại Alpha nuôi lớn làm thịt.
Thuộc tính công thụ: bá đạo, muốn chiếm làm của riêng, cường hormone ngoại tinh nhân công × bề ngoài nhu nhược nội tâm kiên cường dũng cảm người địa cầu thụ
Bài này nguyên danh: (ABO) xuyên qua một tới vạn năm sau.
Tác giả cam đoan: ngày càng lưỡng chương, tồn cảo đã kết thúc, hoan nghênh cất chứa, (づ ̄ 3 ̄)づ
Nội dung nhãn: xuyên qua thời không, ngọt văn, tương lai, mất quyền lực, sinh tử
Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Diệp Quân, Rafael ┃ phối hợp diễn: Philip, Gil , Garnier, Eleanor, Tiếu Dạ, Grantham ┃ cái khác:

MỤC LỤC

♥♥♥
Chương 1 /
Chương 2 / Chương 3 /
Chương 4 / Chương 5 / Chương 6 /
Chương 7 / Chương 8 / Chương 9 / Chương 10 /
Chương 11 / Chương 12 / Chương 13 / Chương 14 / Chương 15 /
Chương 16 / Chương 17 / Chương 18 / Chương 19 / Chương 20 / Chương 21 /
Chương 22 / Chương 23 / Chương 24 / Chương 25 / Chương 26 / Chương 27 / Chương 28 /
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Chương 29 /
Chương 30 / Chương 31 /
Chương 32 / Chương 33 / Chương 34 /
Chương 35 / Chương 36 / Chương 37 / Chương 38 /
Chương 39 / Chương 40 / Chương 41 / Chương 42 / Chương 43 /
Chương 44 / Chương 45 / Chương 46 / Chương 47 / Chương 48 / Chương 49 /
Chương 50 / Chương 51 / Chương 52 / Chương 53 / Chương 54 / Chương 55 / Chương 56
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Chương 57

Toàn Văn Hoàn