Thử Thê (Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt)

1482

Thử Thê (Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt)

tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
thể loại : huyễn huyễn, sinh tử văn, nhất thụ nhất công, ấm áp văn (tự editor nhận xét)
tình trạng bản raw : hoàn 10 chương + PN
tình trạng edit : 10 chương + 1 PN
Edittor : Tiểu Bạch Dương

Thử Thê Lê hoa yên vũ – Văn Án
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Chương 1
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Chương 2
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Chương 3
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Chương 4
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Chương 5
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Chương 6
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Chương 7
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Chương 8
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Chương 9
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Chương 10
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Vĩ Thanh
Thử Thê Lê hoa yên vũ – Phiên Ngoại

~~~^_^~~~ Toàn văn hoàn.~~~^_^~~~

Xem thêm những bộ khác của hệ liệt thập nhị yêu tinh